Lär dig Rapid eLearning på 3 timmar

Att skapa enkla eLektioner för lärande ”just-in-time” är inte krångligt. Allt du behöver är PowerPoint och ett verktyg för att konvertera PowerPoint till Flash för ditt intranät eller HTML5 för din mobil. Det är inte tekniskt svårt, inte svårare än att arbeta med PowerPoint! Det tar inte lång tid att skapa en kort eLektion. Med några timmars arbete är du färdig. Allt du behöver är PowerPoint, ett verktyg för att skapa eLektioner (finns gratis) och en dos pedagogik för lärande ”just-in-time”

Under 2 webinarier på 1.5 timmar vardera kan du nu lära dig att producera eLektioner med Rapid eLearning. Du får också tillgång till kursportalen där du kan ladda ner presentationerna, se inspelningar från respektive webinar och komma åt massa användbara länkar och dokument om Rapid eLearning.

eLektioner del 1 – skapa upplägget (3 oktober)

Det första vi fokuserar på är lektionerna. En av de stora skillnaderna med lärande ”just-in-time”och klassrum är att vi fokuserar på ett lärmål eller ämne i taget. Varje modul blir fristående och allt kortare, oftast bara 5-15 minuter lång. På detta webinar får du lära dig hur en lektion skall byggas upp med inledning, ämne och tillämpning. Du får också en överblick av marknaden för Rapid eLearning verktyg som vuxit lavinartat de senaste åren.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Skapa en effektiv eLektion i PowerPoint.
 • Förklara de viktigaste punkterna att tänka på vid utformning av sidor.
 • Använda bild för att visualisera budskapet.
 • Förklara vilka olika nivåer som finns på eLektioner och vad de kostar att ta fram.
 • Förklara för- och nackdelar med några av de vanligaste verktygen på marknaden: Articulate Studio, Articulate Storyline, Lectora Snap, iSpring och Adobe Presenter.

Webinaret pågår mellan 09.00 och 10.30.

eLektioner del 2 – författa lektionen (17 oktober)

Vi går vidare med eLektioner och använder två olika författarverktyg för att bygga enkla lektioner. Vi arbetar med Articulate och iSpring.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Förklara vad som krävs för att spela in ljud
 • Spela in ljud och  synkronisera med animeringar i Articulate Presenter.
 • Lägga till menystruktur i Articulate Presenter.
 • Lägga till frågor i Articulate Quizmaker.
 • Publicera lektionen till Flash.
 • Spela in ljud och skapa enkla frågor direkt i PowerPoint.
 • Använda iSpring Converter för att publicera till HTML5 för användning på mobiler.

Webinaret pågår mellan 09.00 och 10.30.

Lärare

Johan Skoglöf

Pris

Deltagande på båda webinarer, inspelning från webinarer, PowerPoint och mallar samt tillgång till kursportalen med en massa använbara länkar kostar 3.800 kr

ERBJUDANDE: Beställer webinarerna före 30/9 betalar du endast 2.900 kr!

 

Så mycket kan du spara på webbaserat lärande i jobbet (video – 6 min)

Efter Rapid eLearning – Cloud Learning

Vad är ”cloud learning”? Ännu ett trendigt begrepp? Bara en naturlig följd av att programvara och system idag säljs som ”hostade” tjänster… i ”molnet”? Absolut! Så är det, men det finns också verkliga fördelar. På samma sätt som Rapid eLearning har förändrat och numera i princip ersatt den traditionella typen av eLearning gör ”cloud learning” utveckling av lärmoduler enklare och snabbare och möjliggör ett lärande i arbetet, ”just-in-time”, i en öppnare omgivning än ditt LMS.

Vad är cloud learning?

Flera LMS har sedan något år kunnat köpas som ”molntjänster”. Nu är det författarverktygens tur. Allt fler överger modellen att du som kund köper en programvara och installerar på din dator. Istället betalar du per månad och får en författarmiljö i din webbrowser där både lagring av filer (Content Management) och portal ingår.

Det här brukar ingå i en miljö för ”cloud learning”:

 • Författarverktyget är webbaserat, du behöver inte installera programvara på din dator.
 • Författandet av moduler är enkelt, öppet för alla och återanvänder media som du redan har, t.ex. powerpoint, video, pdf, bilder m.m.
 • Du behöver inte bry dig om filhantering. Det sköts av tjänsten.
 • Tjänsten har en portal där innehållet kan nås som på YouTube, öppen för alla eller enbart för din organisation.
 • Det finns säkra funktioner för att istället länka eller bädda in lärmodulerna på ditt interna LMS eller på intranätet.
 • Det finns ofta funktioner för att distribuera material till andra social tjänster och för att ta betalt.

Några problem med dagens Rapid eLearning

Efter att ha jobbat 7-8 år med Rapid eLearning och infört det på stor front i många företag ser jag ett par problem som vi oftast får brottas med:

Licenser för programvara

För att producera Rapid eLearning eller eInstruktioner har vi behövt installera programvara på våra datorer. Det gäller Articulate, Captivate, m.fl. program Även om varje klient inte kostar så mycket (t.ex. 7.000 kr för Articulate) så kan det blir mycket när det är 20-30 personer i en organisation som har Articulate installerat. Det blir också problem med uppdateringar, utbildning och support.

Mycket arbete med filhantering

När du publicerar med verktyg som Articulate eller Captivate så hamnar filerna på din lokala dator. Du kommer behöva flytta filerna till en server för att kunna testa och sedan importera filerna till ditt LMS när det är klart. Du behöver också hålla reda på originalfilerna så att det blir lätt att underhålla. Är du ensam och håller ordning, så är det kanske inget stort problem. Har ni däremot många författare som producerar stora mängder innehåll så blir det ett större problem.

Inspelning av experten

Visionen med verktyg för Rapid eLearning är att experten själv spelar in. Oftast är det inte så. Experten är inte den som arbetar med författarverktyget. Att spela in ljud kostar ca 20-30% extra i en produktion. Det är ofta ett problem att få tag på experten för inspelning, att hitta en lucka i kalendern eller få experten till orten för inspelning.

Format och bandbredd på intranätet

Jag kan säga det direkt. IT-avdelningar i större organisationer gör det inte lätt att använda multimedia. Det är t.ex. inte säkert att flash eller vanliga videoformat som mpeg4 går att spela på en vanlig dator i organisationen. Detsamma gäller bandbredden som ofta är urusel på interna nät, speciellt mellan kontor på olika orter. Bandbredden är inte dimensionerad för att spela media som video.

Exempel 1 – Video

Enligt min mening är video ofta ett problem på intranäten. När jag arbetat på företag har jag ofta fått frågan hur man skall hantera inspelningar, t.ex. av en expert som har en föreläsning.  Kunskapen om bandbredd och komprimering är inte utbredd. Ofta lägger man mycket stora filer på en server i format som inte är effektiva för streaming, t.ex. WMV med hög upplösning. Eftersom format som flv (flashvide0) och mp4 normalt inte spelar på användarnas PC så får man manuellt lägga till en spelare för varje videofil.

Att använda video är annars en av trenderna inom lärande i år. I takt med allt kortare lärmoduler har video blivit ett alternativ, speciellt med krav på att även fungera mobilt. Jag publicera själv många av mina presentationer som video på min YouTube-kanal.

Just YouTube och Vimeo har använts som ett sätta att hantera video länge. Det har varit videos som är öppna för allmänheten. Det har också behövts tjänster för att hantera video som bara visas internt i organisationen. Vi får då krav på att hantera säkerhet, lagring av filer, visningsformat, bandbredd och funktioner för sökning. Idag finns det en stor mängd sådana molnbaserade tjänster. Två exempel är WISTIA och Vidizmo.

Bilden visar vad molntjänsten WISTIA erbjuder. Det är en tjänst som gör det enkelt att ladda upp video och sedan skapa beskrivningar och metadata. Du kan anpassa spelaren till din organisations färger och åstadkomma säker åtkomst med inbäddningskod för ditt eget intranät. Tjänsten innehåller en uppsjö av användbar statistik om vem som använder en video och hur de tittar. WISTIA, liksom de flesta tjänster erbjuder appar för mobil access. Slutligen säkras bandbredd genom molntjänsten som” cachar” (lagrar) filerna i flera världsdelar.

Exempel 2 – Skärminspelningar

För några år sedan var skärminspelningar liktydigt med att använda Captivate och Camtasia. Att spela in med de verktygen är dock inte lätt för vem som helst. Det blir något av ett jobb för en specialist som skapar professionella instruktioner för programvara. Idag är skärminspelningar mer utbrett. Verktyg som Techsmith Jing har gjort att vem som helst kan göra en skärminspelning, låt vara inte lika professionellt med textplattor och markeringar, men fullt användbart med att visa på skärmen och samtidigt prata. Problemen med filhantering och format enligt tidigare finns dock kvar.

Med molnbaserade tjänster blir det enklare. Ett exempel är Screenr Business, en molnbaserad tjänst för skärminspelningar. Användaren behöver ingen lokal programvara. Hon klickar bara på knappen ”Record a screencast”, spelar in skärmen och fyller sedan i beskrivning och metadata. Direkt finns inspelningen på organisationens portal på webben, lätt sökbar, med sociala funktioner för att betygsätta och kommentera. Det går också att säkert bädda in spelaren på företagets lärportal. Screenr tillåter ingen avancerad editering av den färdiga inspelningen. Tjänsten Screen-o-matic erbjuder däremot avancerad editering och inspelningsfunktioner med bl.a. panorering och zoom.

Exempel 3 – Rapid eLearning

Som jag beskrev tidigare kan det tillkomma arbetskrävande moment när man arbetar med Rapid eLearning. Det gäller att se till att alla använder samma skal/spelare, att hantera de filer som blir resultatet av en produktion, att spela in experter m.m.

Idag finns det flera molnbaserade tjänster som adresserar de här problemen. 3 exempel är Brainshark, Knoodle och Dominknow.

Principen för molnbaserade tjänster enligt ovan går igen. I t.ex. Brainshark kan du också lägga till funktioner som:

 • Möjlighet att kombinera PPT, PDF, Office, Video, Bild.
 • Addera och synkronisera ljud efter uppladdning.
 • Addera frågor och test.
 • Författa tillsammans med andra.
 • Både Youtube-liknande portal och LMS med SCORM.
 • Mobil app och möjlighet att synkronisera offline.
 • Posta på sociala sajter.
 • Avancerade rapporter och uppföljning.
 • Möjlighet att ta betalt och sälja kurser på Brainsharks portal.

Slutsatser

Bara det senaste året har det kommit flera molnbaserade tjänster. Jag tror vi får se betydligt fler de närmaste åren.

Rapid eLearning gjorde det enklare att ta fram eLearning och kortade ner utvecklingstiderna drastiskt.

”Cloud learning” gör arbetet ännu enklare och tar bort moment som tagit tid med Rapid eLearning.

Förutsättningen för det som kallas ”Agile learning”, att snabbt publicera och sprida ny kunskap i organisationen är nu här. Vi får plattformar som verkligen gör lärande i arbetet, ”just-in-time” möjligt.

Jag är också nyfiken på vad det här gör med IT-strukturen och organisationens LMS. Vi vet ju att det formella lärandet, det som administreras av ett LMS bara är 10% av det totala lärandet. Jag har själv varit med om hur en stor organisation på kort tid lagt hundratals lärmoduler utanför sitt LMS, i sina lärportaler. Vi får nu en ännu större drivkraft att låta användare och experter själva utveckla det stöd och lärande som behövs i arbetet, enkelt och till låg kostnad, och utanför de rigida processer som oftast är knutna till organisationens LMS.

Att använda molnbaserade tjänster möjliggör också för organisationen att öppna upp sig, att dela med sig utanför sitt LMS, utanför brandväggen, kunder och partners.

Har du reflektioner och frågor. Kommentera gärna nedanför.

Vill du veta mer om molnbaserade plattformar för lärande. Läs om kursen Etablera lärande ”just-in-time”

Inspelning från webinar: ”Minska din utbildningsbudget med nya utbildningsmetoder”

Du kan nu se inspelningen från mitt webinar den 5 september. Lär dig mer om olika former av lärande ”just-in-time”. Se hur verktygen för Rapid eLearning, skärminspelning och eInstruktioner nu blivit enklare och effektivare. Hör mer om hur du kan spara stora summor på att använda dessa former av lärande.

Därför bör du öka ditt fokus på lärande ”just-in-time”

Lärande ”just-in-time” betyder att vi lär oss på arbetsplatsen, just innan vi skall utföra en uppgift. Vi lär oss via korta videor, skärminspelningar och powerpoint med ljud. Vi hittar kunskapen på intranätet, på lärportaler, företagsspecifika YouTube-installationer och framför allt på våra mobiler. Enligt Josh Bersin (Bersin & Associates) är ”learning just-in-time” nyckeln till förändringen av organisationers utbildning med krav på ökad effekt men också kostnadsbesparingar.

Lärande ”just-in-time” är en betydande trend med många namn; ”OnDemand”, ”Microlearning” eller ”Performance Support”. Det syns på höstens konferensagendor från t.ex. Masie eller LearningGuild.  Jag använder ”just-in-time” i min beskrivning nedan. Som vanligt är jag ledsen för att använda ett engelskt uttryck, men hittar ingen bra svensk motsvarighet. Det jag menar är att vi i allt mindre utsträckning lär oss långt innan vi använder en viss kunskap eller färdighet. Istället lär vi oss just när vi skall tillämpa färdigheten, i korta sessioner, ofta bara 5-15 minuter, vid datorn på arbetsplatsen och alltmer på någon mobil plattform.

Lärande ”just-in-time” ställer krav på enkelhet. Det är inte avancerad interaktivitet som är det viktiga längre. Det handlar istället om hur du visualiserar kunskap och tar hänsyn till hur vi lär. Ännu viktigare är att göra det enkelt att dela med sig av kunskap och att sedan göra innehållet tillgängligt där det behövs. Det är oftast inte i ett LMS, utan på intranätet, i ett program som användaren jobbar med och allt mer och mer i användarens mobil.

Exempel på en 30s lång instruktion i PowerPoint, clicka på bilden för att spela upp.

Jag tänkte fördjupa mig lite i hur möjligheterna för att skapa lärande ”just-in-time” förändrats bara det senaste året. En uppsjö av enkla verktyg och plattformar i gränslandet mellan YouTube och Rapid eLearning har dykt upp på marknaden. I kombination med att mobilt lärande nu är praktiskt och ekonomiskt rationellt innebär det helt nya möjligheter att flytta lärandet till arbetet. Som en konsekvens av det kommer jag också att skriva om de stora besparingar som kan göras genom att förvandla klassrumskurser till lärande ”just-in-time”.

Först lite reflektioner om varför ”just-in-time” funkar.

Därför är lärande ”just-in-time” så effektivt

Det är i arbetet vi lär mest. Du kanske hört om begreppet 70:20:10. Det betyder att 70% av vårt lärande sker i arbetet, ofta genom att vi bara prövar oss fram, 20% genom att samarbeta med andra och 10% genom formell utbildning. Det är i arbetet vi är som mest motiverade att lära. När vi motiveras av en uppgift som måste göras. Det är i arbetet som sammanhanget blir rätt och vi kan tillämpa våra kunskaper direkt. Med den kunskapen i bakhuvudet förstår vi att det vore effektivare att flytta delar av kurser där vi lär långt i förväg till själva arbetsplatsen.

Det handlar också om att få in lärandet i vår stressade vardag? Det vi lär oss måste kunna stoppas in i arbetet, mellan uppgifter. Därför måste också lärmodulerna bli mindre. Vårt uppmärkshetspann har minskat. På 90-talet när jag utvecklade eKurser var lärmodulerna ofta på en timme, inte helt ovanligt tog man dom då i en separat datasal. För några år sedan brukade jag undervisa att lärmoduler skulle vara 15-20 minuter, det var den optimala längden för Rapid eLearning. För ett år sedan gjorde jag en utvärdering på Ericsson och fann att användarna i snitt tog 8 minuter av lärmodulerna.

Du har säkert hört mig prata om det förr, men det mesta som lärs i formella kurser glöms bort om det inte tillämpas direkt efteråt. Det är trots allt så att 70% av det vi lär oss på en kurs är glömt på 2 dagar (Ebbinghauser). Annan forskning från Brinkerhoff menar att mindre än 15% av det vi lär på kursen tillämpas i arbetet. Lärande ”just-in-time” adresserar det problemet.

Min erfarenhet är att klassrum fortfarande är den vanligaste utbildningsformen i svenska organisationer, vanligen över 90% av kursutbudet. Klassrum behövs när vi lär något för första gången eller behöver träna tillsammans, men mycket av det vi lär i klassrummet glöms bort lagom tills vi skall använda kunskapen. Det illustreras av den röda ytan i bilden nedan. Det är i gapet, den gröna ytan i bilden, som lärande ”just-in-time” bidrar till vår förmåga i arbetet.

Microlearning och Performance Support – två starka trender

Som med alla nya företeelser finns det olika definitioner och namn. Innan jag går vidare vill jag bara nämna lite om microlearning och performance support.

Janet Clarey från Brandon Hall introducerade på LearnTrends 2009 begreppet MicroLearning. Sedan dess har denna företeelse vuxit. Typiskt för Microlearning:

 • Hanterar situationsberoende kunskap (t.ex. en viss variant av en produkt som används på ett visst sätt)
 • Saknar formell struktur (t.ex. typisk lektionsstruktur)
 • Tas fram av användarna själva
 • Använder internetmedia
 • Hanteras inte formellt

Exempel på Microlearning är de interna YouTubes som många företag, även svenska, etablerar där användare kan ladda upp videos, skärminspelningar och inspelade PowerPoints på lösningar och erfarenheter. Användaren får, som på Youtube, stöd att hitta med hjälp av sökord, betygsättning, polularitet och rekommendationer.

Ett begrepp som funnits länge är Performance Support. Det är alternativet (eller komplementet) till utbildning, att man istället stöttar användaren i utförande av uppgiften. Det kan ske fysiskt genom t.ex. dekaler och checklistor och elektroniskt via avancerade hjälpfunktioner, wizards, inspelade instruktioner m.m. Idag har det fått en renässans och ses som en integrerad del av anställdas lärande.

Rapid eLearning är det nya eLearning och nya enklare verktyg för ”just-in-time” kommer ut på marknaden

Starten på hela trenden mot kortare, enklare lärmoduler var Rapid eLearning och verktyg som Articulate. Jag har själv utbildat många företag i Rapid eLearning och hjälpt till att implementera metoder i 7 år. Rapid eLearning som begrepp har dock breddats och framför allt börjat ersätta den traditionella marknaden för eLearning. Idag krigar verktyg som Adobe Captivate, Lectora Snap och Articulate Storyline med funktionalitet som finns i de mest avancerade eLearningverktygen. Avancerade scenarios och interaktioner kan läggas till utan att ta till komplexiteten i verktyg som Flash eller Lectora Publisher.

Enkelt att göra drag-drop övningar i Articulate Storyline.

Det här betyder att även avancerade scenarios och ”spel” nu kan göras snabbare och enklare och levereras i korta moduler. Den nya generationen verktyg kan alla publicera i HTML5 för mobiler, vilket äntligen gör det praktiskt rationellt att leverera lärmoduler på mobilen.

Det här har givit utrymme för riktigt enkla och snabba verktyg som med en knapptryckning konverterar innehåll i PowerPoint till Flash eller HTML5 för att spela såväl på intranätet som i mobilen. Ett exempel på ett sådant verktyg är iSpring Converter. Man skulle kunna säga att det är den nya marknaden för Rapid eLearning, lämplig för korta lärmoduler ”just-in-time”. Faktum är att PowerPoint 2010 i sig innehåller det mesta av vad som behövs; möjlighet att synkronisera ljud, enkla interaktioner, skärmbilder och publicering till video. Ta en titt på min Youtube-kanal för några exempel (dock inte tänkta som ”just-in-time”)

Verktygen för skärminspelning blir också bara enklare och enklare. Du behöver inte köpa Adobe Captivate för att börja skapa eInstruktioner för din programvara. Gratisverktyg som Jing och Screenr räcker för de flesta behov och har också lösningar för att lagra och spela upp inspelningarna.

De flesta system för webmöten och webinar erbjuder idag möjlighet till inspelning. Det är system som ämnesexperter ofta är vana vid att använda och som också erbjuder enkel lagring och uppspelning av inspelningarna. Du behöver inte vara flera på ett möte för att spela in utan kan sitta själv och skapa korta inspelningar. Vissa system, t.ex. Microsoft Lync sparar inspelningar i videofiler som är enkla att editera efteråt och klippa upp i kortare stycken.

En helt ny spännande kategori av plattformar är molnbaserade tjänster för att att spela in powerpoint, video eller bilder med ljud för att sedan ladda upp till en server i ”molnet”. Företaget BrainShark erbjuder en komplett lösning för lärande ”just-in-time” med enkelt online författande, portal (även mobil) och rapportering, ungefär som en blandning mellan YouTube och ett LMS. Andra liknande lösningar är Knoodle och Vidizmo.

Stora besparingar med just-in-time

Den stora poängen med lärande ”just-in-time” är att överbrygga glömskekurvan, göra lärandet mer tillgängligt och bättre stötta våra prestationer. Det finns också andras faktorer att räkna in. En är ökad hastighet. Att utveckla en kurs för klassrum och sedan leverera kan ta lång tid om det handlar om ståra målgrupper. Att nå 500 anställda innebär 20-30 kurstillfällen, något som kan ta många månader att genomföra. Detsamma med klassisk eLearning. Även små projekt tar flera månader att genomföra. Att engagera rätt ämnesexperter och coacha dem att spela in korta lärmoduler med enkla verktyg är gjort på några veckor.

En annan stor faktor är besparingar. En organisation med 10.000 anställda kan spara över 100 mkr på att ersätta delar av klassrumsutbudet med ”just-in-time”.

Det finns två stora besparingsposter. Den första besparingen gör du genom att inte behöva klassrum, läratid, lokaler, transporter m.m. Den andra besparingen beror på minskad tid att lära sig. Studier visar lärande med traditionell eLearning tar ca. 50% av tiden det tar med lärare och klassrum. Det beror bl.a. på att det blir mycket spilltid. Resor, raster, diskussioner, introduktioner och mycket annat tar tid från själva lärandet.

Med just-in-time är skillnaderna ännu större. Moment som översikter och övningar försvinner. Det behövs inga översikter eftersom innehållet är så litet och tillämpning sker direkt i arbetet. Från Ericsson har jag flera exempel på att lärande ”just-in-time” görs på 30% av tiden för att lära i klassrum.

Det här innebär att kostnaden för en kursdag, som i klassrum är ca. 10-15.000, sjunker till ca 2-3.000 kr*

Räkneexempel:

Enligt ASTD’s 2011 state of the Industry Report tar anställda i snitt 4 dagars formell utbildning per år. Kostnaden blir ca. 40-60.000 kr per år och anställd.

Säg att en organisation kan halvera sina klassrumsdagar och ersätta med just-in-time.

Hälften av kostnaden ersätts nu med ”just-in-time” där en besparing görs med 70%, d.v.s 0,7 *20-30.000 kr.

Besparing per anställd/år: 14-21.000 kr

Besparing för 10.000 anställda: 140-210 mkr

Så gör du?

Så hur kommer du vidare? Även om det kan vara lockande att direkt titta på verktyg och teknik så är det första som vanligt att förstå behovet. För vilka målgrupper och kompetenser passar ”just-in-time”? Hur gör du för att välja mellan olika lärmetoder som klassrum, simulering, elearning, laboration, on-the-job-training, just-in-time m.m. Kort sagt, du behöver se över helheten i hur du stöttar de anställdas prestationer. Du behöver också förenkla dina processer för framtagning av lärmaterial och skapa mallar och annat stöd för ämnesexperter och andra som skall bidra. Därefter kan det vara lämpligt att titta på olika sätta att författa och distribuera innehåll.

Vill du veta mer om hur du gör så rekommenderar jag mitt webinar den 5 september.

Har du kommentarer till det här? Kanske håller du inte med? Skriv i kommentarsfältet nedan.

*Kostnaden för klassrum inkluderar utveckling av kursmaterial, lärartid, lokaler, resor och logi och framför allt kostnaden av frånvaro från jobbet. I fallet med lärande ”just-in-time” ingår kostnad för utveckling, plattform och frånvaro från jobbet.

Kurs (via webinar): Etablera lärande ”just-in-time”

Anställda vill lära allt mer just när de skall göra jobbet. Vi vet också att effekten av lärandet blir bättre om det sker i rätt sammanhang, i arbetet. Trenden går från att lära utanför arbetet, i klassrummet, till att lära med hjälp av korta lärmoduler. För dig som ansvarar för utbildning innebär det stora förändringar. Mycket av existerande klassrumsutbildning kan styckas upp och levereras via webben. Det finns en stor mängd metoder att tillgå: Rapid eLearning, webinar, inspelning och redigering av webinar, skärminspelning, video och enkla möjligheter i PowerPoint 2010.

Den här kursen ger dig kunskapen att etablera ett lärande ”just-in-time” i din organisation. Du kommer kunna flytta mycket av ert klassrumslärande till arbetsplatsen och därmed förbättra effekten av lärandet samtidigt som du sparar på din utbildningsbudget. Du får lära dig om de nya verktygen, hur korta lektioner och prestationsstöd byggs upp, hur du etablerar ett produktionsflöde och mycket mer. Kursen pågår hela hösten med ått webinarier om 1,5 timme vardera varvat med egna arbetsuppgifter.

Du kan läsa mer om bakgrunden på den separata inbjudan till vårt första webinar den 5 september.

Se inspelning från webinaret.

Kursmål

 • Du behärskar verktyg för Rapid eLearning, skärminspelning, video och webinar.
 • Du kan nödvändig pedagogik och bedömer när det passar med lärande ”just-in-time”.
 • Du kan etablera arbetssättet i din organisation och stötta ämnesexperter i framtagningen av lärmoduler.

Målgrupp

Du som ansvarar för eller deltar i organisationens kursproduktion.

Genomförande

Kursen genomförs under 8 webinarier varannan vecka med start den 5 september och avslutning 12 december. Du deltar via din dator och mikrofon och varje tillfälle är 1,5 timme. Mellan tillfällena kommer du att få möjlighet till självstudier och egna arbetsuppgifter via en kursportal.

OBS! Eftersom att jag vet att många arbetat med delar av kursinnehållet tidigare finns möjligheter att beställa enstaka webinar, ett urval om 4 webinar eller kursens samtliga webinar.

Kursavsnitt

Del 1: Minska din utbildningsbudget med nya utbildningsmetoder (5 september)

PROVA-PÅ Detta tillfälle är gratis!

Det första tillfället ger en äversikt till lärande ”just-in-time”.  Jag förklarar varför effekten av lärandet kan bli högre när du flyttar lärandet närmare arbetsuppgiften och hur du kan beräkna det stora besparingar som kan göras. Du kommer se exempel på hur du kan arbeta med lärande ”just-in-time”. Vi går bl.a. igenom:

 • När skall du använda lärande ”just-in-time”.
 • Vilka former av lärmetoder finns? eLektioner, eInstruktioner, webinar, m.fl.
 • Hur du får experterna att börja producera.
 • Nya verktyg för Rapid eLearning, från iSpring Converter för HMTL5 till Articulate Storyline för avancerade scenarios.
 • Enkla verktyg för skärminspelning.
 • PowerPoint, både för video och skärminspelning
 • Spara och dela upp ditt webinar som korta videos.
 • Leverera på mobilen.
 • Hur sätter du upp en effektiv fabrik?

Se inspelningen.

Del 2: Så arbetar du med lärande ”just-in-time” (19 september)

Vad passar bäst att lära i klassrum? Vad lär vi på arbetsplatsen innan vi gör våra uppgifter? Vad lär vi bäst av varandra, t.ex. problemlösning när något inte fungerar eller vi vill sprida erfarenheter? Du får lära dig helheten, hur olika lärmetoder passar i olika skeden av vår utveckling och när lärande ”just-in-time” är som mest effektivt.

De pedagogiska utmaningarna förändras när du går från klassrum eller traditionell eLearning till att lära i arbetet. Moment som motivation, memorering och träning av färdigheter förändras när du går från att lära långt innan till just före arbetsuppgiften. Trots det finns det pedagogiska utmaningar kvar. Vi måste förmedla nyttan snabbt, vi måste visualisera effektivt, hantera begränsningar i arbetsminnet och använda ett konkret språk. Det är ofta experterna, utan pedagogisk/kommunikativ bakgrund som tar fram lärmaterialet. Du får lära dig metoder att säkra en grundläggande pedagogisk nivå.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Välja lämplig lärmetod beroende på användare, situation och typ av kunskaper.
 • Förklara när lärande ”just-in-time” passar som bäst.
 • Anpassa traditionella utveckling för lärmaterial (ADDIE) för att bli enklare och snabbare.
 • Förklara viktiga pedagogiska principer vid lärande ”just-in-time”

Del 3: eLektioner del 1 – skapa upplägget (3 oktober)

Det första vi fokuserar på är lektionerna. En av de stora skillnaderna med lärande ”just-in-time”och klassrum är att vi fokuserar på ett lärmål eller ämne i taget. Varje modul blir fristående och allt kortare, oftast bara 5-15 minuter lång. På detta webinar får du lära dig hur en lektion skall byggas upp med inledning, ämne och tillämpning. Du får också en överblick av marknaden för Rapid eLearning verktyg som vuxit lavinartat de senaste åren.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Skapa en effektiv eLektion i PowerPoint.
 • Förklara de viktigaste punkterna att tänka på vid utformning av sidor.
 • Använda bild för att visualisera budskapet.
 • Förklara vilka olika nivåer som finns på eLektioner och vad de kostar att ta fram.
 • Förklara för- och nackdelar med några av de vanligaste verktygen på marknaden: Articulate Studio, Articulate Storyline, Lectora Snap, iSpring och Adobe Presenter.

Del 4: eLektioner del 2 – författa lektionen (17 oktober)

Vi går vidare med eLektioner och använder två olika författarverktyg för att bygga enkla lektioner. Vi arbetar med med Articulate och med iSpring Converter.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Förklara vad som krävs för att spela in ljud
 • Spela in ljud och  synkronisera med animeringar i Articulate Presenter.
 • Lägga till menystruktur i Articulate Presenter.
 • Lägga till frågor i Articulate Quizmaker.
 • Publicera lektionen till Flash.
 • Spela in ljud och skapa enkla frågor direkt i PowerPoint.
 • Använda iSpring Converter för att publicera till HTML5 för användning på mobiler.

Del 5: Merutnyttja dina webinar (31 oktober)

Webinar är ett effektivt media för presentationer och för att genomföra möten. Det är också ett mycket bra verktyg för lärande. Med de inbyggda verktygen genomför du lektioner med hög interaktivitet och elevaktivitet.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Planera och förbereda ditt webinar.
 • Använda verktyg som ”chat”, ”white board” och ”poll” för att skapa elevaktivitet.
 • Spela in webinar och tillhandahålla länkar till inspelningen efteråt.
 • Redigera ditt inspelade webinar (Microsoft Lync) och stycka upp till flera korta presentationer.
 • Förklara för- och nackdelar med några av de vanligaste plattformarna på marknaden.

Del 6: Skärminspelningar för eInstruktioner (14 november)

Skärminspelningar har blivit allt vanligare i takt med allt enklare verktyg för att spela in och publicera eInstruktioner för framför allt programvara. Det är kanske den vanligaste formen av lärande/stöd ”just-in-time”.  Idag finns en stor mängd verktyg för inspelning, från gratisverktyg som Jing till Adobe Captivate. De är kapabla att författa allt från ren video av skärmen till simulering av programvara.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Planera och förbereda din skärminspelning.
 • Genomföra skärminspelningen för bästa effekt.
 • Förklara för- och nackdelar med olika publiceringsformat.
 • Färklara vilka funktioner som är viktiga i ett inspelningsverktyg
 • Förklara för- och nackdelar med ett antal av verktygen på marknaden.
 • Använda gratisverktyget Jing för att genomföra en skärminspelning.

Del 7: PowerPoint för eInstruktioner (28 november)

Med PowerPoint 2010 kan du enkelt infoga ljud, video och skärminspelningar, för att sedan exportera som video. Det betyder att du kan använda enbart PowerPoint för att skapa eInstruktioner. Med en liten extrainsats kan du också konvertera din video till 3GPP eller HTML5 så att den spelar på på mobiler. Du kommer också få exempel på hur du kan utveckla en mobil portal för dina eInstruktioner.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Utforma en effektiv eInstruktion med video och ljud i PowerPoint.
 • Publicera pesentationen som video från PowerPoint.
 • Konvertera videofilen till vanliga format för ditt intranät eller på YouTube.
 • Publicera presentationen till HTML5 för användning på mobiler.
 • Anpassa plattformar som SharePoint och WordPress för mobil leverans.

Del 8: Etablera produktionsflödet (12 december)

På tidigare webinar har du lärt dig om de olika lärmetoderna. Hur sätter du nu ihop det här till något som fungerar i din organisation? Du kommer t.ex. behöva olika sätta att stötta alla som skall producera eLektioner och eInstruktioner. Du kommer behöva ett arbetsflöde som säkrar kvalitet i innehållet. Slutligen behöver du se till att användarna kommer åt lärmodulerna.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Anpassa mallar i PowerPoint för din organisation.
 • Anpassa en arbetsprocess med instruktioner för ämnesexperterna.
 • Utforma ditt intranät för att ge support åt ämnesexperterna.
 • Utforma ett enkelt upplägg för Content Management.

Lärare

Johan Skoglöf

Pris

”Del 1: Minska din utbildningsbudget med nya utbildningsmetoder” är kostnadsfritt. Anmäl dig.

Övriga webinarier kostar 1.900 kr per tillfälle och inkluderar deltagande i webinar, inspelning från webinar samt PowerPointfilen.

Kursens samtliga 8 webinarier (varav det första är fritt) kostar 13.300 kr om du köper varje webinar för sig.

ERBJUDANDE 1: Beställer du alla webinarier i kursen betalar du endast 10.900 kr!

ERBJUDANDE 2: Beställer du alla webinarier senast den 14 september betalar du endast 8.900 kr!

ERBJUDANDE 3: Beställer du ett urval av 4 webinarier betalar du 4.900 kr!

 

Workshop – Systematisk kompetenshantering

Utbildningsaktiviteter och andra kompetenssatsningar pågår dagligen runt om i organisationen. Men, kanske inte alltid så koordinerat som man kan önska.

När organisationen tar ett mer systematiskt grepp runt kompetenshanteringen behövs en samlad bild. Var står organisationen? Vilka är behoven? Var skall vi börja?

Workshopen fungerar som startskott i det arbetet. På denna samlas nyckelpersoner från er organisation. Under dagen går vi steg för steg igenom ISO 10015, den internationella standarden för kompetenshantering. Vi skapar en gemensam begreppsbild, ger exempel på vad som kan åstadkommas och på vilka aktiviteter som ingår.

Efter en kort orientering om respektive steg i kompetenscirkeln genomförs en gemensam gapanalys och prioritering av de olika områdena.

Beskrivning

Att helt implementera en målstyrd kompetensprocess är något som kräver många års arbete. Vår erfarenhet är att att det är viktigt att börja smått och implementera del för del. Det blir då viktigt att identifiera och börja med de mest kritiska områdena. Under dagen gör deltagarna tillsammans en kort beskrivning och bedömning från 0 (saknas process) till 3 (kvalitetssäkrad process) för varje steg i kompetenscirkeln. Sedan inventeras förbättringsbehov och en prioritering av dessa. Vår metodik bygger på aktivt deltagande från alla deltagande, där var och en först gör en egen bedömning som sedan samlas in och diskuteras i gruppen.

Dagen börjar med en översikt av stegen i en systematisk kompetenshantering enligt ISO 10015. Vi går igenom varje fas för sig, presenterar de moment som ingår, ger exempel från andra verksamheter och från verktyg som kan användas. Stegen vi går igenom är:

 • Definiera kompenskrav och göra gapanalyser.
 • Identifiera och bedöma kompetensbehov.
 • Avgöra metoder för kompetensstöd.
 • Utveckling av olika former av kompetensstöd.
 • Genomförande och administration av kompetensinsatser.
 • Utvärdering av kompetensinsatser.

Priset för workshopen är 29.000:-. I priset ingår ett inledande möte för att anpassa exemplen och frågeställningarna i workshopen samt en sammanställning av resultatet från workshopen.

Vad blir resultatet?

Resultatet av dagen blir en prioritering av satsningar och en inriktning till förstudie för att förbereda förändringsarbetet. Resultaten kan också vara mer konkreta, t.ex. att en kompetensinventering behöver göras, eller att eKurser behöver tas fram för en viss målgrupp.

Gör förfrågan

Workshop – Snabbstart med lärportaler

Har din organisation tankar på hur ni skall föra lärandet närmare arbetet? Hur ni skall komma vidare från LMS och formella kurser? Hur ni bättre skall hantera det informella lärandet och engagera de anställda i kunskapsdelning?

Då är det här en workshop för din organisation! Ni får lära er vad som krävs för att införa lärportaler för formellt och informellt lärande. Hur ni skall organisera arbetet. Hur ni engagerar användarna. Vilket innehåll ni tar med. Vilka plattformar som finns och hur ni bygger lärportalen. Allt för att snabbt kunna sätta upp en handlingsplan.

Med er från workshopen får ni:

 • Kunskaper om hur lärportaler kan utveckla er organisation.
 • Vilka krav ni kan ställa på en plattform för lärportaler.
 • Ett utkast till en plan för er organisation.

Beskrivning

Målet med denna workshop är att ni, på ett snabbt och effektivt sätt, får de kunskaper och insikter som behövs när din organisation utvärderar att införa lärportaler.

 • Jag kommer att gå igenom hur lärportaler bidrar till att öka lärandet i organisationen.
 • Ni får se exempel på läportaler, vilka system och plattformar som kan användas och hur nipraktiskt gör för att bygga en lärportal.
 • Ni får lära dig hur du sätter upp mål och avgränsningar för portalen, skapar en bild av användarbehoven, etablerar organisation och tar fram en plan för införande.
 • Slutligen får ni lära er om de nya lärformat som kan användas på portalen. Ni får praktiska exempel på hur användare själva enkelt kan göra inspelningar och hur ni driver användarinteraktion t.ex. på forum.

Målgrupp

Ni som arbetar med att utveckla lärandet i er organisation. Vi riktar oss både till dig som kan leda införandet av lärportaler och till dig som är en del av det praktiska införandet.

Program

Del 1 – Lärportaler för formellt och informellt lärande

 • Vad är lärportaler?
 • Vad är skillnaden mellan LMS och lärportaler?
 • Hur stöttar lärportaler det informella lärandet?
 • Vilka vinster finns med lärportaler?
 • Vi visar exempel på lärportaler.
 • Arbetsuppgift: Vilka är behoven och vinsterna i er organisation?

Del 2 – Sätta upp en lärportal

 • Vad innehåller en lärportal?
 • Vilka krav skall man ställa på en systemplattform?
 • Vilka systemplattformar kan användas som lärportaler?
 • Demonstration samt för- och nackdelar med ett par av systemen?
 • Praktiskt exempel: så bygger du en lärportal i SharePoint.
 • Arbetsuppgift: Vilka är kraven i er organisation?

Del 3 – Driva en lärportal

 • Identifera hur lärportalen skall stötta verksamhetsmålen.
 • Hitta ett användarsyfte som är relevant men samtidigt har en kritisk massa.
 • Analysera användarbehoven.
 • Vilka roller krävs för att driva en lärportal?
 • Arbetsuppgift: Med vilka grupper och behov skall ni börja er satsning?

Del 4 – Kritisk massa av lärande innehåll

 • Hur arbeta med de olika delarna i en läportal: lära, stötta uppgifter, dela erfarenheter?
 • Att göra innehållet relevant och lättillgängligt.
 • Hur driver du användarinteraktion, t.ex. användning av ett forum?
 • Användardrivet innehåll, skärminspelningar, videos, inspelade PowerPoint.
 • Pröva-på: Enkelt verktyg för inspelning.

Kostnad

Workshopen kostar 29.000 kr och inkluderar då ett förberedelsemöte där vi går igenom era förutsätningar och deltagare, en dags workshop i era lokaler, samt sammanfattning av slutsatser och handlingsplan.

Fyll i formuläret nedan om du vill att jag skall ringa upp och berätta mer.

Få råd via telefon/webmöte

Har du en fråga? Behöver du en ”second opinion”? Då kan det vara värt att att ringa och ta en diskussion. Här kommer några fler exempel:

 • Du håller på med en upphandling och skulle vilja få en sista granskning av underlaget.
 • Du håller på att välja leverantör och skulle behöva lite råd om vad du skall titta på.
 • Du funderar på hur ni skulle kunna få ner kostnaderna i er produktion av eLearning.
 • Du har tagit fram en PowerPointmall för Rapid eLearning och skulle vilja få den granskad.

Det finns fler situationer. Situationer som inte kräver ett projekt, men där du skulle vilja få råd eller en objektiv granskning.

Med mina dryga 20 år i branschen har jag stött på många olika problemställningar. Mina kollegor på Learntech har ytterligare erfarenheter att tillföra. Under ett telefonsamtal eller webmöte ger jag mina råd och pekar på hur du kan komma vidare.

Så här går det till

 1. Fyll i formuläret nedan. Beskriv din frågeställning i korthet och när du skulle kunna ta ett samtal.
 2. Jag återkommer så fort jag kan med svar om jag tror jag kan bidra till din fråga och om tiden fungerar. Eventuellt ber jag dig skicka in underlag.
 3. Vi bokar upp ett telefonsamtal eller ett webmöte om det behövs och diskuterar igenom frågan. I de fall vi kör ett webmöte får du tillgång till inspelningen efteråt.

Vad kostar det?

Jag tar 2.000 kr per timme för den här typen av rådgivning. I mitt svar på din förfrågan får du en uppskattning på om det behövs nån förberedelse eller inte, t.ex. att jag granskar ett dokument.

Ställ en fråga

Workshop – snabbstart till en effektiv lärande organisation

Var finns de lönsammaste förbättringarna i din organisation?

Funderar du på vad nästa steg skall bli för din utbildningsfunktion? Hur lärandet skall bli mer målstyrt och effektivt? Då är det här är en workshop för dig!

Tillsammans arbetar vi igenom ett ramverk för att skapa bättre effekt i lärandet. Ramverket är baserat på forskning från bl.a. Bersin & Associates och Towards Maturity. Jag har anpassat modellerna till svenska förhållanden och lagt till Learntechs egna erfarenheter efter ca 100-talet projekt.

Med dig från vår workshop får du:

 • Insikter och argument
 • De snabbaste vinsterna för din organisation
 • Ett utkast till en handlingsplan
 • Tips och erfarenheter

Beskrivning

På vår workshop går jag igenom ett antal steg som gör lärandet i din organisation mer målstyrt och effektivt. Jag berättar hur lärandet kan flyttas närmare arbetsuppgifter och prestationer. Vi diskuterar tillsammans hur du kan skapa en organisation där lärande sker hela tiden och drivs av de anställda.

De 10 steg som du behöver gå igen för att skapa en lärande organisation är:

Etablera förutsättningar för målstyrt och flexibelt lärande:

 1. Inför processer och metoder som säkrar koppling mellan lärande och organisationsens mål.
 2. Se till att lärandet kan ske när och var som helst. Komplettera klassrum med enklare eLearning, webmöten m.m.
 3. Mät effekten av lärandet (inte bara kursgenomförande).
 4. Organisera ansvaret för utbildningen nära verksamheten.

Mot ett jobborienterat lärande:

 1. Fokusera på arbetsprestationer, inför Performance Management.
 2. Gör lärandet tillgängligt just när arbetsupgifterna utförs (Performance Support).
 3. Stötta det informella lärandet, inför Lärportaler.
 4. ”Formalisera” lärande i arbetet. Bygg in i jobbroller och processer.

Mot ett kollaborativt lärande:

 1. Inför system/miljöer som tillåter anställda att dela med sig och samarbeta runt kunskaper.
 2. Bygg in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och framför allt som en del av kulturen på arbetsplatsen.

På vår workshop kommer vi att varva presentation av hur du organiserar lärandet med fallbeskrivningar, arbete med bedömning av var din organisation står och erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Målgrupp

Organisationer som börjar se lärandet som en viktig del i att klara mål och strategier. Målgruppen är de som jobbar med hur framtida kompetenser skall säkras. Det kan vara företagets ledningsgrupp eller nyckelpersoner inom utbildningsorganisationen.

Upplägg

Förberedelse

Under ett planeringsmöte går jag igenom era förutsättningar och eventuellt behov av anpassning av agendan. Vi diskuterar lämpliga deltagare och tar fram text till inbjudan.

Workshop

Det här är ett exempel på upplägg, som förstås kan anpassas efter era förutsättningar.

08:30
Registrering, kaffe och introduktion
09:00
Introduktion till effektiva lärande organisationer
Jag går igenom problembilden, forskningen, erfarenheterna och modellen.
09:30
Att skapa mer effekt i verksamheten – målstyrt lärande
Presentation av arbetstegen som behöver införas, från skapande av kompetensprofiler till utvärdering av effekten i verksamheten. Hur bör du organisera dig? Vilka metoder och processer?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
11:00
Att öka effektivitet och flexibilitet – införa nya lärmetoder.
Jag går igenom vad som krävs för att införa nya lärmetoder som Rapid eLearning, Webmöten, Video m.m. Jag gör också en bedömning om vilka kostnadsbesparingar som kan göras.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
12:00
Lunch
13:00
Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande.
Jag går igenom hur du kan stötta det informella lärandet med lärportaler. Hur organiserar du arbetet? Vilka roller krävs? Vilka plattformar kan du använda?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
14:00
Att stötta lärandet i arbetet
Jag går igenom hur du kan stötta arbetsprestationer bättre och skapa ett mer effektivt lärande i arbetet. Jag går igenom metoder och hur du organiserar arbetet.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
15:30
Att skapa ett lärande där alla bidrar
Jag går igenom vilka plattformar som kan användas för socialt lärande och kunskapsdelning. Jag går igenom vad som måste ändras i kulturer för att kunskapsdelning skall kunna ske och hur du får till  det.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
16:30
Vägen framåt
Vi avslutar med att sammanfatta hur du kan skapa en handlingsplan och gå vidare till att ta ett första steg.

Kostnad

Workshopen kostar 29.000 kronor och inkluderar då ett förberedelsemöte med anpassning av agenda och innehåll, genomförande av workshop i era lokaler samt dokumentation med rekommendationer.

Läs mer om effektiva lärande organisationer eller lyssna på min presentation om effektiva lärande organisationer på YouTube.

Vill du vet mer? Fyll i formuläret