Vem är Johan Skoglöf?

Varför vända sig till mig? Kanske för att någon du känner har rekommenderat mig, eller för att du deltagit på något av mina webinar? Ofta betyder det mer än ett långt CV. Känner du inte till mig så kommer några korta punkter här.Jag är konsult inom lärande. Det kan betyda olika saker. I många fall att en kund velat ha hjälp med att utforma och leda utvecklingen av en eLearningkurs. I andra fall att kunden velat ha hjälp med att formulera krav och upphandla LMS eller leverantörer för eLearning. I många fall att jag hjälpt kunder att införa nya arbetssätt och teknologier som Rapid eLearning, lärportaler eller webinar.På senare tid har jag hjälpt flera kunder med lite större grepp, att införa en systematisk kompetensprocess, eller att organisera och effektivisera utbildningsavdelningen.

 

Mina kunder har ofta varit stora organisationer som Ericsson, Volvo, SAAB, Toyota och Folksam men har också varit medelstora organisationer som CSN, Lernia, UNCHR, Försvaret m.fl. En lista hittar du längst ner på den här sidan.

Min ambition är alltid att lärandet skall stötta organisationens mål och  samtidigt göras på enklast och effektivast sätt. Jag tycker att bäst resultat nås när man kryddar analysen av hur det ser ut på det aktuella företaget med erfarenheter från andra kunder, sånt man vet funkar och med den enorma kunskap som finns på internet om vad som fungerar eller inte. Det senare är anledning till att jag också skriver min blogg och håller webinarier…för att få tolka och sammanfatta trenderna och det nya inom lärandet till vad som är praktiskt genomförbart.

Fast viktigast av allt är att det händer något. Att det blir en förändring. Att mina förslag och lösningar fungerar hos varje kund. Därför blir jag alltid glad när kunderna själva kan driva vidare… och jag inte behövs längre.

Läs mer på Linkedin:
View Johan Skoglöf's profile on LinkedIn

Du kan också ladda ner min CV.

Några större projekt de senaste 10 åren

2012: Volvo IT

Volvo har ett antal LMS inom olika verksamheter inklusive ett egenutvecklat LMS. Uppdraget, med Volvo IT, som uppdragsgivare gick ut på att samla behov och krav från olika verksamheter, t.ex. Lastvagnar, Penta, Construction Equipment m.fl. samt att ta fram en strategi för framtida LMS med inriktning att gå mot ett gemensamt LMS.

2007-2012: Ericsson

Ericsson har sedan ett antal år byggt upp en distribuerad organisation för den interna utbildningen. jag genomförde de första studierna 2007/2008, etablerade de processer och system som behövdes under 2009 samtidigt som konceptet testades på viktiga områden som t.ex. 4G. Projektet har inneburit kravställning, utveckling och driftsättning av ett helt nytt koncept för ”Läportaler” inom Ericsson. Det har också inneburit framtagning av processer, verktyg och metoder för framtagning av interaktiv utbildning samt metoder för utvärdering av användande och effekt av lärande aktiviteter. Under 2009-2011 har jag tagit fram mycket av arbetssättet bakom Ericsson Academy samt drivit en intern grupp på Ericsson med 9 konsulter som implementerat arbetssättet inom de olika affärsområdena. Ericsson Academy har med detta koncept gått från 0 till 30.000 unika användare varje månad på 2 år.

2011-2012: CSN

CSN omvandlar sin utbildningsfunktion till att bättre möta de kompetenskrav som finns i organisationen samt till att använda flexibelt lärande. Jag stöttar CSN att ta implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetenshantering. Projektet har inneburit framtagning av mallar och arbetssätt för att ta fram kompetensprofiler. Implementering av process för att utforma kursmaterial motsvarande de kompetensgap som finns. Implementering av process och metoder för framtagning av interaktiv utbildning; Rapid eLearning. Kravställning och upphandling av ett kursadministrativt system, ett LMS.

2009-2010: SAAB Automobil

Som ett led i nystarten efter separationen med GM behövde SAAB uppdatera hela arbetssättet för sin Akademi. Jag ledde processen med att kravställa och upphandla plattformar för en lärportal samt ett kursadministrativt system, ett LMS.

2008-2009: Toyota Material Handling Europe

Jag har tidigare arbetat med TMHE (tidigare BT Truckar) när det gäller eKurser för servicetekniker över hela världen samt upphandling och implementation av ett LMS. Under 2008-09 stöttade jag Toyota i att ta fram en process för Toyota Material Handlings inom utbildning och kompetenshantering för Europa. Projektet innebar implementering av en process för systematisk kompetenshantering, från definition av kompetensprofiler till framtagning av interaktiv utbildning.

2008: Hägglunds Drives

Hägglunds har de senaste åren upplevt en stark internationell expansion. Det ställer höga krav på att anställa och utbilda nya tekniker. Jag har under 2008 hjälpt Hägglunds med att ta fram ett koncept för eKurser som skall komplettera utbudet av klassrumskurser. Jag har inom ramen för detta projekt lett produktionen av en första eKurs samt etablerat ett kursadministrativt system, ett LMS lämpligt för detta första steg.

2006-2007: Wallenius Wilhelmsen Logistic AB

WWL implementerar som ett led i sitt ”Customer Care Competence Development Iniative” en webbaserad lösning för kompetensstöd. Jag har ansvarat för behovsanalys, nedbrytning av verksamhetsmål till utbildningsmål, utformning av webaserad lösning för kompetensstöd, upphandling och ledning av resurser för produktion av innehåll, upphandling och driftsättning av portal/LMS samt initiering av förändringsarbete. Lösningen har implementerats i hela världen.

2006: Lernia

Lernia utvecklar sin utbildningsverksamhet till nya företagsmarknader och lägger därmed till nya webbaserade tjänster och kurserbjudanden. I uppdraget ingick att utveckla en modell för utveckling av e-baserade kurser, inkluderande analys av kursmål, val av utbildningsmetoder samt egen produktion av eKurser m.h.a. verktyg för Rapid e-Learning. I uppdraget har också ingått att ta fram en kravspecifikation för upphandling av LMS samt att utvärdera leverantörer.

2006: JohnDeere

JohnDeere utvecklar sin kundutbildning till att även inkludera eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en modell som JohnDeere kan använda för att själva ta fram eKurser, samt att utbilda personal inom utbildningsavdelningen på verktyg för Rapid e-Learning.

2006: FMV

Uppdatering av försvarsmaktens riktlinjer för e-Learning standards (SCORM). I uppdraget ingick att uppdatera försvarsmaktens riktlinjer efter de erfarenheter som gjort sedan 2004 och efter funktionaliteten i IBM LMS.

2005-2006: BT Truckar

BT Truckar moderniserar sin utbildning av återförsäljare och servicetekniker. I uppdraget har ingått att identifiera prioriterade utbildningsbehov, förutsättningar för eKurser, design av standardupplägg för eKurser, process för framtagning av eKurser samt utbildning och rådgivning till personal som tar fram eKurser. I projektet ingick också att implementera ett kursadministrativt system, ett LMS.

2005-2006: SAAB Aerosystem

SAAB hade kravet att leverera en eKurs för piloter och tekniker i samband med leveransen av Gripen till Sydafrika. Projektet var ett av de största i Europa inom eLearning. I uppdraget har ingått att genomföra analyser, design och ta fram kravspecar för eKurser, LMS och produktionsmiljö. Jag har också ansvarat för processer, systemstöd och utbildat personal på SAAB för att kunna sköta stora delar av framtagningen internt.

2004-2006: Folksam

Folksam har de senaste åren byggt upp en e-Baserad kompetensförsörjning och därmed ersatt stora delar av den lärarledda utbildningsverksamheten. I uppdraget har ingått att stötta den interna produktionsgruppen genom att ta fram en utvecklingsmodell, instruktioner, mallar och att utbilda/stötta. Speciellt fokus har lagts på de tidigare faserna att identifiera vilka typer av kompetensstöd som svarar mot behov av förbättrade prestationer.

2004: UNHCR

UNHCR fick 2004 i uppdrag att ta fram en eKurs med syfte att informera elever i årskurs 8 om Genévekonventionen och flyktingars situation. I uppdraget ingick att studera problembilden (fördomar), ta fram kravspecifikationer samt att upphandla en producent av eKursen.

2002-2004: FMV

FMV hade som uppdrag att upphandla produktion av en eKurs för Stridsvagn Leopard. I uppdraget ingick att genomföra behovsanalyser, skapa design för kurserna, upprätta kravspecifikationer samt att stötta projektledningen. Speciellt fokus är lagt på att ta fram ett webbaserat produktionsstöd som medgav att flera producenter och upp till 40 personer samarbetade runt framtagningen av eKursen.

2003-2004: Försvarsmakten

Försvarsmakten bedriver allt mer av sin utbildning m.h.a. e-Kurser. I uppdraget ingick att ta fram en strategi för att stegvisa bygga upp en kompetensbaserad utbildningsfunktion. Uppdraget innebar också att riktlinjer togs fram för att använda standarden SCORM inom försvarsmakten.

2003: Kongsberg Defence

Kongsberg Defence hade som uppdrag att leverera en integrerad utbildningsmiljö för Stridsfordon 90, inkluderande Simulatorer och eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en kravspecifikation för en teknisk plattform (LMS) och att upphandla en underleverantör.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: