Lösningar för en effektiv lärande organisation

Vad menas med en effektiv lärande organisation? Jo, den ena sidan handlar om att lärandet skall ge mer effekt i arbetet, i faktiska prestationer. Den andra om att öka effektiviteten i utbildningsorganisationen, helt enkelt mer prestation för mindre pengar. Har du 8 minuter så titta gärna på filmen till höger.

Du når dit bl.a. genom att införa nya arbetssätt, lärmetoder, verktyg och kompetenser i din utbildningsorganisation. VAD ni bör göra finns det många studier om från bl.a. Bersin & Associates. HUR ni skall göra och få det att praktiskt fungera har jag samlat i ett ramverk för effektiva lärande organisationer. läs merSom er partner i att införa nya, mer effektiva arbetssätt, har jag erfarenheterna från många andra organisationer och från den utveckling som finns inom dagens lärande. Jag kan ge er en objektiv och kritisk blick över vad som fungerar, vad som kan bli bättre och hur det kan göras. Se mig som en resurs som kan trimma lärandet i din organisation.

Hur just er organisation kan utvecklas beror förstås på ert utgångsläge. Jag brukar rekommendera att ni först utvärderar er organisation och tar fram en handlingsplan. läs mer

Nedan listar jag exempel på insatser där jag kan stötta er i att utveckla en effektiv lärande.

Målstyrt och flexibelt lärande

 • Projektstöd/konsulting inom lärande– Jag stöttar kompetensprojekt och utbildningsproduktioner genom att öka effekten och minska tid till kompetens.
 • Processutveckling– Jag stöttar införande av effektiva processer för att hitta kompetensgap och skapa kompetenslösningar, t.ex. ADDIE och SAM. Fokus på snabb respons och flexibilitet.
 • Organisationsutveckling– Jag stöttar er att organisera kompetensförsörjning nära verksamheten, med tydligt ägarskap, med hög kompetens hos medarbetarna och hög kostnadseffektivitet.
 • Effektiv produktion och Rapid eLearning– Jag hjälper er att införa kostnadseffektiva arbetssätt för produktion av lärmaterial.
 • Blandade lärformer– Jag hjälper er att införa blandade lärformer. Arbetssätt för att blanda klassrum med webmöte, Rapid eLearning och e-instruktioner. Fokus på att effektivisera nuvarande leverans av utbildning och att öka effekten i verksamheten.
 • Upphandling och införande LMS– Jag hjälper er att ta fram behov, upphandla och införa system (LMS) som stöttar lärandet i er organisation.
 • Från kursadministratör till konsult inom lärande– Jag hjälper er att etablera de roller som krävs för målstyrd kompetensförsörjning, kompetensprofiler, utbildning & coaching samt portaler för att stötta arbete och metoder med kompetensförsörjning.
 • Mätning och utvärdering– Jag stöttar er att skapa ett ramverk för att mäta lärande effekten av lärandet i er organisation.
 • Kompetensprofiler– Jag stöttar att ta fram jobb/kompetensprofiler som stöttar jobbet, som kan användas direkt för kompetensinsatser, men också för rekrytering, karriärplanering, utvecklingssamtal m.m.
 • Integration med Talent Management – Jag stöttar med att skapa förutsättningarna för en integrerad syn på lärandet inom ramen för Talent Management, d.v.s. hur målstyrning kopplar till utveckling av individens kompetenser.

Jobborienterat lärande

 • Införande lärportaler– Jag stöttar i att fånga behov, upphandla systemplattform, skapa en design för lärportal samt etablera lärportaler. Vi utbildar och stöttar de som skall driva portalen.
 • Performance consulting– Alla prestationsproblem har inte med lärande att göra. Jag analyserar grundorsaken till att mål inte nås samt föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa förbättrade prestationer. Det kan handla om bättre informationsstöd, förändrade processer, motivation, belöningssystem och annat.
 • Performance Support– Jag stöttar i kravställning, upphandling och införande av verktyg för Performance Support, t.ex. skärminspelningar eller video.
 • Metodutveckling – Jag stöttar i att införa metoder för kompetensstöd i arbetet, t.ex. On-the-Job Training, Coaching…

Kunskapsdelning

 • Upphandling och införande av plattformar för socialt lärande– Jag hjälper er att ta fram behov, upphandla och införa system som stöttar socialt  lärandet i er organisation.
 • Förändringsarbete– Jag lägger och stöttar i genomförandet av det förändringsarbete som krävs för att skapa en lärande organisation.
 • Användargenererat innehåll – Jag stöttar i processen att upphandla och införa verktyg och metoder för användargenererat innehåll

Har du en fråga?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: